waterpeil 17 en 19 april

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 08/15 A

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug

Vlissingen               

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Vrijdag  17 april 2015 van 12:30 uur tot 19:30 uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden van 0,90m. + N.A.P. naar  maximaal + 1,5m. N.A.P.

Het aflaten van het water zal op zaterdag 18 april omstreeks 18:00 uur starten en het waterpeil wordt dan teruggebracht naar 0,90m. + N.A.P.

Zondag 19 april 2015 van 13:45 uur tot 21:45 uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden van 0,90m. + N.A.P. naar maximaal + 1,5m. N.A.P.

Het aflaten van het water zal op zondag 19 april omstreeks 19:00 uur starten en het waterpeil wordt dan teruggebracht naar 0,90m. + N.A.P.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met het bedieningscentrum in Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 25 maart 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. Krombeen,

Hoofd Beheer en Onderhoud.