waterpeil verlaging 2020

waterpeil verlaging 2020

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 19/15

Kanaal door Walcheren
Kanaalpeilverlaging 2020

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil in het Kanaal door Walcheren met 0,6m. verlaagd naar N.A.P. + 0,3m..

Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 18 januari 2020 tot zaterdag 29 februari 2020.

Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,3m. is gepland op: 

  • Zaterdag 18 januari 2020, vanaf ca. 10:00 uur tot ca. 18:00 uur;
  • Zondag 19 januari 2020, vanaf ca. 00:00 uur tot ca. 04:30 uur. 

Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,9m. is gepland op:

  • Zaterdag 29 februari 2020, vanaf ca. 03:30 uur ;

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt: 

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m;
  • voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m; 

Middelburg, 18 november 2019.