waterpeilverhoging 14-04-2018

 

per 11-04-2018 is dit bericht vervallen

 

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 18/3

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug

                                                                                                                                Vlissingen               

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zaterdag 14 april 2018 van 12:30 tot 19:45 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP. 

Vanaf 16.45 uur zal  begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90m + NAP.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22.

Middelburg, 7 maart 2018

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

C.A.J. Verhoeve,

Hoofd Beheer en Onderhoud.