Waterpeilverhoging 30-04-2017

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 17/11

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug

                                                                                                                                Vlissingen               

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zondag 30 april 2017 van 04:00 tot 11:00 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP. 

Vanaf 07:30 uur zal  begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90m + NAP.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22.

Middelburg, 13 maart 2017

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. Krombeen,

Hoofd Beheer en Onderhoud.

Geplaatst in scheepvaartberichten