winterpeil kanaal door Walcheren

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 2 A/17

pastedGraphic.png

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.

Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 18 februari tot zaterdag 1april 2017.

Het aflaten van het water is gepland op: 

  • Zaterdagochtend 18 februari, vanaf ca. 01:00 uur tot ca. 4:00 uur; tot NAP +0,55m
  • Zaterdagmiddag  18 februari, vanaf ca. 12.00 uur tot ca. 16.00 uur; tot NAP + 0,30m

Het oplaten van het water  naar N.A.P. + 0,90 m is gepland op:

  • Zaterdag 1 april 2017, vanaf ca. 12:00 uur ;

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt: 

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m;
  • voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m; 

Middelburg, 27 februari 2017.