Waterpeilverhoging 30-04-2017

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 17/11

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug

                                                                                                                                Vlissingen               

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zondag 30 april 2017 van 04:00 tot 11:00 uur.

Tevens zal in deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP. 

Vanaf 07:30 uur zal  begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90m + NAP.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22.

Middelburg, 13 maart 2017

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. Krombeen,

Hoofd Beheer en Onderhoud.