stremming bruggen 03-09-2017

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 17 /15

Kanaal door Walcheren Stremming bruggen 3 sept. 2017

Op zondag 3 september 2017 wordt er op het Kanaal door Walcheren het jaarlijkse zwemevenement gehouden.

In verband hiermee is het kanaal, tussen de Keersluisbrug te Vlissingen en de Schroebrug te Middelburg, voor de scheepvaart gestremd van ca. 10.00 tot 14.00 uur en van ca. 14.30 uur tot 17.30 uur.
De scheepvaart kan tussentijds passeren tussen de Keersluisbrug te Vlissingen en de Draaibrug te Souburg van 14.00 uur tot 14.30 uur.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen V.H.F.22.

Middelburg, 3 juli 2017
GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,