bericht scheepvaart nr 09/14

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 09/14

Kanaal door Walcheren Bodemsanering

Rijkswaterstaat heeft in mei 2014 de bodemsaneringswerkzaamheden in het Kanaal door Walcheren, het kanaal door de Oude Arne en de havens van Middelburg hervat.

Vanaf week 36 t/m week 40 zullen er op verschillende locaties bodemmonsters genomen worden met behulp van een werkscheepje dat in de vaarweg zal liggen.
De scheepvaart dient hier rekening mee te houden.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op VHF 18 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 5 augustus 2014

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M. Krombeen,
Hoofd Beheer en Onderhoud.