bericht aan de scheepvaart nr 7/14

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 7/14

Kanaal door Walcheren Stremming bruggen 7 september 2014

 
Op zondag 7 september 2014 wordt er op het Kanaal door Walcheren het jaarlijkse zwemevenement gehouden.

In verband hiermee is het kanaal, tussen de Keersluisbrug te Vlissingen en de Schroebrug te Middelburg, voor de scheepvaart gestremd van ca. 10.00 tot 12.55 uur en van ca. 14.00 uur tot 17.00 uur.
De scheepvaart kan tussentijds passeren tussen de Keersluisbrug te Vlissingen en de Draaibrug te Souburg van 13.30 uur tot 14.00 uur.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen V.H.F.22 of 0118-41 23 72.

 

Middelburg, donderdag 10 juni 2014
GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,
M.Krombeen,

hoofd afdeling Beheer & Onderhoud.