Bericht aan de Scheepvaart

page1image109789392

Kanaal door Walcheren

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 14 / 2023

Schroebrug Middelburg

In opdracht van Provincie Zeeland moeten er dringende reparaties uitgevoerd aan de balanspriemen van de Schroebrug in Middelburg.

De Schroebrug kan niet worden bediend voor de scheepvaart vanaf maandag 22 mei 2023 5:00u tot en met donderdag 25 mei 2023 7:00u.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact op nemen met Dhr. I. Flipse op 0118 – 631 011.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22.

Middelburg, 14 april 2023.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, namens dezen,

F. Chervet
Afdelingsmanager Infrastructuur & Vastgoed

page1image109791888