kanaalpeilverlaging 2021

Kanaal door Walcheren

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART nr. 20 / 12

Kanaalpeilverlaging

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 6 februari 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021.

Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,50m. is gepland op: Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 01:00 uur tot ca. 04:00 uur; Het aflaten van het water naar N.A.P. + 0,30m. is gepland op: Zaterdag 6 februari 2021, vanaf ca. 14:00 uur tot ca. 16:00 uur.

Het oplaten van het water naar N.A.P. + 0,90m. is gepland op; Zaterdag 20 maart 2021, vanaf ca. 04:00 uur.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. deschepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip vanhet verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen,direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m; voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;