Agenda 13 april 2021

[featured_image]
Downloaden
Download is available until [expire_date]
 • Versie
 • Downloaden 0
 • Bestandsgrootte 4.00 KB
 • Aantal bestanden 1
 • Datum plaatsing 23 maart 2022
 • Laatst geüpdatet 23 maart 2022

Agenda 13 april 2021

 1. Opening en mededelingen voorzitter.

 • Nieuwe leden
 • De nieuwe crew van de Klip

2. Ingekomen stuk(ken).

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering:

    Betreft: ledenvergadering van 7 december 2021 ( zie website).

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting.

Het financiële jaarverslag van de penningmeester ligt op zaterdag 9 april 2022 ter      inzage in het clubhuis (de Klip).

De penningmeester zal van 10.00 tot 10.30 aanwezig zijn.( Met de leden van de kascommissie wordt een afzonderlijke afspraak gemaakt.)

5. Verslag van de kascommissie boekjaar 2021:

Leden kascommissie :  Ferry Kramer en Dik Leer

Reserve :  Steven Steen

Aftredend :  Dik Leer

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7. Aftreden en kiezen van bestuursleden 

   Aftredend en niet herkiesbaar: 

 • Kees Groeneweg
 • Lisa Burggraaff

Het bestuur draagt overeenkomstig statuten en huishoudelijk reglement voor:

 • Gerwin Hament
 • Albert Dijkstra

8. Koffie pauze (KNRM bunkerbootje).

9. Gevraagde besluiten:

 1. Voorstel van het bestuur om in te stemmen met de gewijzigde statuten    (zie nieuwsbrief & website).Huishoudelijk reglement en havenreglement volgend jaar.
 2. Voorstel van het bestuur om in te stemmen met nieuwe tarievenstructuur (zie nieuwsbrief & website).

10. Bespreking beleid bestuur:

 • Vernieuwing steigers winter 2022-2023
 • Havenmeester.

11. Rondvraag en sluiting.