Sloe brug gestremd vanaf 16 febr

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 2/15

Geen bediening Sloebrug Vlissingen

Vanaf maandag 16 februari 08:00 uur tot vrijdag 20 februari 2015 17:00 uur zal de Sloebrug in Vlissingen niet bediend worden voor de scheepvaart.

De onderdoorvaarthoogte van de Sloebrug is 5,00 m bij een kanaalpeil van N.A.P. + 0,90m. Tijdens deze periode is het kanaalpeil verlaagd met 0,60m. naar N.A.P. + 0,30m.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op V.H.F. 22 of 0118 41 23 72 .

Middelburg, januari 2015
GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M. J. Krombeen
hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.