tijdelijke verandering waterpeil op 7 februari

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 01/15

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug
Vlissingen

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zaterdag 7 februari 2015 van 14:30 uur tot 21:30uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden van 0,90m. + N.A.P. naar + 1,5m. N.A.P..
Het aflaten van het water zal omstreeks 18:30uur starten en het waterpeil wordt dan teruggebracht naar 0,90m. + N.A.P..

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met het bedieningscentrum in Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 5 januari 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M. Krombeen,
Hoofd Beheer en Onderhoud.