stremming kanaal 10 oktober

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 14/15

Kanaal door Walcheren Stremming voor de scheepvaart

Op zaterdag 10 oktober 2015 wordt er op het Kanaal door Walcheren, tussen de Keersluisbrug in Vlissingen en de Schroebrug in Middelburg,  een roeiwedstrijd gehouden.

In verband hiermee zijn er 2 korte stremmingen voor de scheepvaart van:

11:30 tot 13:00

14:30 tot 16:30

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op telfnr. 0118 – 41 23 72 of  V.H.F.22.

Middelburg,  13 juli 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M.Krombeen,

hoofd afdeling Beheer & Onderhoud.