stremming kanaal 25 september

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 13/15

Kanaal door Walcheren Hinder voor de scheepvaart

Op vrijdag 25 september 2015 wordt er op het Kanaal door Walcheren, tussen de Keersluisbrug  en de Draaibrug  Souburg in Vlissingen, van 17:00 tot 20:00 uur  een roeiwedstrijd gehouden.

De scheepvaart dient voorzichtig te passeren.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op telfnr. 0118 – 41 23 72 of  V.H.F.22.

Middelburg,  13 juli 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M.Krombeen,

hoofd afdeling Beheer & Onderhoud.