stremming kanaal 14-10-2017

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 17/18

Kanaal door Walcheren Stremming voor de scheepvaart

Op zaterdag 14 oktober 2017 wordt er op het Kanaal door Walcheren, tussen de Keersluisbrug en de Schroebrug in Middelburg, van 12:00 tot 13:00 uur en van 15:00 tot 16:00 uur een roeiwedstrijd gehouden.

Voor informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen V.H.F.22.

Middelburg, 3 juli 2017

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M.Krombeen,
hoofd afdeling Beheer & Onderhoud.