stremming kanaal 16 december 2014

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 12/14

Kanaal door Walcheren Bodemsanering    

      

Rijkswaterstaat heeft in mei 2014 de bodemsaneringswerkzaamheden in het Kanaal door Walcheren, het kanaal door de Oude Arne en de havens van Middelburg hervat.

De scheepvaart dient rekening houden met een korte stremming van de vaarweg op;

 

 16 december 2014 van 13:00 tot 16:00 ter hoogte van Middelburg                                   tussen Kmr. 8.0 en  Kmr.8.5

i.v.m. het laten afzinken van een zinkerbuis.

                                                                                                                

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op VHF 18 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 2 december 2014

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. Krombeen,

Hoofd Beheer en Onderhoud.