Waterpeil verlaging 14 februari 2015

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 14/13

 

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar N.A.P. + 0,30 m.

Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 14 februari  2015 tot zaterdag   28 maart 2015.

Het aflaten van het water is gepland op:

  • Zaterdagochtend 14 februari, vanaf ca. 12.00 uur tot ca. 16.00 uur; tot NAP +0,55m
  • Zondagmorgen  15 februari, vanaf ca. 02.30 uur tot ca. 05.00 uur; tot NAP + 0,30m

Het oplaten van het water  naar N.A.P. + 0,90 m is gepland op:

  • Zaterdag 28 maart 2015, vanaf ca. 06.00 uur ;

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart als volgt:

  • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
  • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
  • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de binnenkeersluis: 6,40 m;
  • voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m;

Middelburg, 17 december 2014.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M.Krombeen,

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.