stremming keersluis 18 + 19 april 2015 (vervallen)

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 08/15

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug

Vlissingen               

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zaterdag  18 april 2015 van 13:00 uur tot 21:00 uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden van 0,90m. + N.A.P. naar  maximaal + 1,5m. N.A.P.

Het aflaten van het water zal op zaterdag 18 april omstreeks 18:00 uur starten en het waterpeil wordt dan teruggebracht naar 0,90m. + N.A.P.

Zondag 19 april 2015 van 13:45 uur tot 21:45 uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden van 0,90m. + N.A.P. naar maximaal + 1,5m. N.A.P.

Het aflaten van het water zal op zondag 19 april omstreeks 19:00 uur starten en het waterpeil wordt dan teruggebracht naar 0,90m. + N.A.P.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met het bedieningscentrum in Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 9 maart 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. Krombeen,

Hoofd Beheer en Onderhoud.