stremming keersluisbrug en aflaten van het water 21 en 22 februari

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 06/15

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug

Vlissingen               

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zaterdag  21 februari 2015 van 13:45 uur tot  Zondag 22 februari 11:00 uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verlaagd worden in 2 fases.

De eerste fase van aflaten is op zaterdag 21 februari 2015 vanaf 19.45 uur. Het waterpeil zal dan verlaagd worden naar 0,70m. + NAP.

De tweede fase van aflaten is op zondag 22 februari 2015 vanaf 07.30 uur.  Het waterpeil zal dan verlaagd worden  naar 0,30m. + NAP.

Het gefaseerd aflaten van het verhoogde waterpeil heeft te maken met een instabiele kade in de Binnenhaven van Vlissingen.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 19 februari 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. Krombeen,

Hoofd Beheer en Onderhoud.