stremming Keersluisbrug week 21

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 04/16

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug
Vlissingen

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart van:

Maandag 23 mei van 07:25 uur tot Zaterdag 28 mei 12:55 uur

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 31 maart 2016

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M. Krombeen,
Hoofd Beheer en Onderhoud.