stremming Arnespoorbrug

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 02/16

Stremming Arnespoorbrug

In verband met werkzaamheden wordt de Arnespoorbrug niet bediend voor de scheepvaart op:

Maandag 14 maart 2016 van 07:30 uur t/m dinsdag 15 maart 2016 16.00 uur.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen op V.H.F. 22 of 0118 41 23 72.

Middelburg, 2-2-2016
GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M.Krombeen,
Hoofd afdeling Beheer en Onderhoud