Waterpeil verhoging 12 maart 2016

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 01/16

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug
Vlissingen

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zaterdag 12 maart 2016 van 14:30 uur tot 21:30 uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden naar 1,40m + NAP.
Vanaf 18.45 uur zal begonnen worden met het aflaten van het water naar het streefpeil van 0,90 + NAP.

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met Nautische Centrale Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 19 januari 2016

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
namens dezen,

M. Krombeen,
Hoofd Beheer en Onderhoud.