waterpeil wijziging 21 februari as

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART

nr. 05/15

Kanaal door Walcheren Keersluisbrug

Vlissingen               

De Keersluisbrug word niet bediend voor de scheepvaart op:

Zaterdag  21 februari 2015 van 13:45 uur tot 21:00uur.

Tevens zal deze periode het waterpeil in de binnenhaven van Vlissingen verhoogd worden van 0,30m. + N.A.P. naar + 1,5m. N.A.P..

Het aflaten van het water zal omstreeks 19:45uur starten en het waterpeil wordt dan teruggebracht naar 0,30m. + N.A.P..

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met het bedieningscentrum in Vlissingen op VHF 22 of op telefoonnummer 0118 41 23 72.

Middelburg, 14 januari 2015

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M. Krombeen,

Hoofd Beheer en Onderhoud.