informatie, voor en door leden

Voor de laatste activiteiten, klik op een foto.

Als u lid wenst et worden van onze vereniging kan dat, wij zijn dolblij met enthousiaste nieuwe leden die hun steentje bij willen dragen in onze club. Vul dan het formulier in wat verschijnt als u op de knop hiernaast drukt.

  opening vaarseizoen 2016

Een mooi verslag van een gezellige opening vaarseizoen cq verjaardag van de vereniging.

 

  bestuurstafel

Regelmatig zal het bestuur melding doen van zaken die van belangrijk voor de leden en de vereniging. Deze zijn via de knop hiernaast bereikbaar.

 

Hinder van gepland onderhoud Provincie Zeeland 2016

Registreren

(enkel leden vvw Schelde)

Onze web-site heeft een afgeschermd gedeelte (leden only) Daar staat de informatie die uitsluitend voor de eigen leden bestemd is. Denk hierbij aan satuten, notulen, wachtlijst en vergaderstukken. Om deze in te kunnen zien moet men "ingelogd" zijn. Dit kan door het ingeven van uw eigen gebruikersnaam en uw persoonlijk wachtwoord. Om hiermee te kunnen werken moet men wel zich eerst registreren.

Het registreren gebeurd via de knop hiernaast. U komt dan op een pagina waar de gevraagde gegevens ingevuld dienen te worden. Door op de knop "registreren" te drukken, worden de gegevens naar de web-beheerder gestuurd. Hij controleert of diegene lid is van vvw Schelde  en zal dan de aanvrager "activeren". Van de verschillende stappen in deze procedure ontvangt u per e-mail automatisch bericht.

Na het activeren door de web-beheerder heeft u toegang tot het afgesloten gedeelte van onze site.

 

Bijzondere ledenvergadering 08-02-2016

I.v.m de  aankoop van nieuwe drijvende steigers is er een bijzondere leden vergadering uitgeschreven. Dit is volgens de statuten nodig omdat het uittegeven bedrag het mandaat, wat het bestuur heeft, ruim te boven gaat. De vergadering is druk bezocht. Alle zitplaatsen waren bezet en achter in de zaal waren er nog amper staanplaatsen beschikbaar.

Na een vlotte presentatie van de projectleider John Meier en de penningmeester Dick Altena werden de gestelde vragen beantwoord. Hierna werd met hand opsteken gestemd. Unaniem waren de leden voor, en kreeg het bestuur het mandaat om door gegaan.

De aanschaf van fase 1 is de volgende dag gelijk in werking gesteld. Voor de fase 2 hebben we nog even de tijd.

meer info, hier.